creosfera

Kurs rysunku dla dzieci

Nasz kurs rysunku dla dzieci wykorzystuje doświadczenia kursów dla dorosłych, przez co jest dość wymagający ale też oferuje dzieciom duże możliwości rozwoju. Nacisk został tu położony na rozwój profesjonalnego warsztatu rysunkowego (w tematach takich jak np. martwa natura, postać rysowana z natury) oraz na rozwoju kreatywnego myślenia poprzez tematy projektowe (np. projektowanie ubioru, pojazdów czy mebli).

Kurs dedykujemy uczniom szkoły podstawowej przy podziale na dwie grupy wiekowe (7-8 i 9-12 lat). Dla szczególnie oddanych twórczości artystycznej młodych rysowników, po uzgodnieniu jesteśmy w stanie obniżyć wiek przyjęcia o rok. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają dwie godziny zegarowe. Dokładny tygodniowy grafik zajęć dostępny jest tutaj. Na pierwsze zajęcia należy zabrać ze sobą blok A3, ołówki o zróżnicowanych twardościach (np. 2B i 5B), gumkę i temperówkę.

Prace uczniów powstałe na tym kursie: