creosfera

Kurs przygotowujący na Akademię Sztuk Pięknych

Kurs mający na celu przygotowanie kandydatów do egzaminów na wydziały ASP. Głównymi zagadnieniami są model i martwa natura, wykonywane przez kursantów w różnych technikach i na różnych formatach.
W pracy z modelami skupiamy się na anatomii, sposobach dopracowywania poszczególnych faktur, odpowiednich proporcjach, perspektywie, charakterze modela i jego otoczeniu. Tworzymy zarówno studium całej postaci, jak i portrety czy szybkie szkice. W malowaniu starannie przygotowanych martwych natur kładziemy nacisk na wyczucie kompozycji, geometrię, obserwowanie temperatury kolorów, różnicowanie materiałów oraz techniki operowania malarskimi narzędziami. Ponadto ćwiczymy umiejętności projektowe i koncepcyjne, oraz podejmujemy bardziej dowolne tematy.
Kursanci otrzymują prace domowe oraz specjalne szkicowniki, a ich postępy są punktowane w trakcie przeglądów prac na koniec każdego kwartału zajęć.

Kurs dedykujemy uczniom liceum. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają trzy godziny zegarowe. Dla osób zdających w danym roku zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i są okresowo wzbogacane o wykłady (jesień) oraz symulacje egzaminów (wiosna). Dokładny tygodniowy grafik zajęć dostępny jest tutaj. Na pierwsze zajęcia należy zabrać ze sobą kartki w formacie50x70 cm, ołówki o zróżnicowanych twardościach (np.2B i 5B), gumkę i temperówkę.

Prace uczniów powstałe na tym kursie: