creosfera

Kurs przygotowujący na wydział architektury

Autorski program kursu ułożony jest tak, by jak najlepiej przygotować kandydatów na wydział architektury. Bogaty program bazuje na nauce od podstaw zasad perspektywy i geometrii, wykorzystywanych następnie przy rysowaniu obiektów dużej i małej architektury oraz maszyn i samochodów. W ramach kursu przewidziano także naukę rysowania zieleni, człowieka (wliczając w to rysunek z natury) oraz martwej natury. Program jest różnicowany w zależności od wieku i stopnia zaawansowania kursanta. Dla osób zdających w danym roku przewidziano także liczne symulacje egzaminów próbnych, a dla wszystkich uczestników dostępne są dodatkowe zadania do opracowania w domu lub na zajęciach darmowych.

Kurs dedykujemy uczniom liceum. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają trzy godziny zegarowe. Dla osób zdających w danym roku zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i są okresowo wzbogacane o wykłady (jesień) oraz symulacje egzaminów (wiosna). Dokładny tygodniowy grafik zajęć dostępny jest tutaj. Na pierwsze zajęcia należy zabrać ze sobą kartki w formacie50x70 cm, ołówki o zróżnicowanych twardościach (np.2B i 5B), gumkę i temperówkę.

Prace uczniów powstałe na tym kursie: